Đà Nẵng Agri » Tưới phun mưa » Béc bán kính 1-5m

Béc phun giá rẻ (5)

Béc phun Netafim Israel (1)

Béc phun Rivulis - Israel (13)

Tưới phun mưa cục bộ (18)