Trang chủ » Tưới phun mưa

Béc bán kính 1-5m (22)

Béc bán kính 6-15m (2)

Súng tưới (15)

Thiết bị tưới cầm tay (4)

Tưới sân vườn nhỏ, ban công (9)