Các thiết bị lọc sử dụng trong công nông nghiệp như lọc màn, lọc đĩa, lọc cát. Tính năng lọc từ thủ công, bán tự động đến tự động xả cặn được DanangAgri nhập khẩu và phân phối.

Đà Nẵng Agri » Thiết bị lọc

Thiết bị lọc Amiad (7)

Thiết bị lọc Arka (19)

Thiết bị lọc Aytok (9)

Thiết bị lọc Azud (16)

Thiết bị lọc Rivulis (3)

Thiết bị lọc Sundrip (6)