Đà Nẵng Agri » Tưới cảnh quan » Hunter - Usa » Van điện từ Hunter

Hiển thị tất cả 10 kết quả

Van điện từ PGV-201-B Hunter

3,261,600
Lưu lượng: 0.05 – 34 m3/h Dải áp suất hoạt động: 1.5 – 10 bar

Van điện từ PGV-151-B Hunter

2,656,800
Lưu lượng: 0.05 – 34 m3/h Dải áp suất hoạt động: 1.5 – 10 bar

Van điện từ ICZ

 • Lưu lượng: 0.05 – 15 m3/h
 • Dải áp suất hoạt động: 1.4 – 8.0 bar

Van điện từ PCZ

 • Lưu lượng: 0.12 – 3.3 m3/h
 • Dải áp suất hoạt động: 1.4 – 8.0 bar

Van điện từ IBV

 • Lưu lượng: 0.06 – 68 m3/h
 • Dải áp suất hoạt động: 1.5 -15 bar

Van điện từ ICV-FS

 • Lưu lượng: 0.02 – 68.13 m3/h
 • Dải áp suất hoạt động: 1.5 -15 bar

Van điện từ ICV-301B

14,360,000
 • Lưu lượng: 0.06 – 68 m3/h
 • Dải áp suất hoạt động: 1.5 – 15 bar

Van điện từ PGV Jar Top

 • Lưu lượng: 0.05 – 9m3/h
 • Dải áp suất hoạt động: 1.5 -10 bar

Van điện từ PGV – ASV Hunter USA

 • Lưu lượng: 0.05 – 9 m3/h
 • Dải áp suất hoạt động: 1.5 -10 bar

Van điện từ PGV-101G-B Hunter

835,200
Lưu lượng: 0.05 – 34 m3/h Dải áp suất hoạt động: 1.5 – 10 bar