Đà Nẵng Agri » Weathermatic - Usa » Đầu phun xoè Weathermatic

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Béc tưới Weathermatic 10A

Béc tưới sân vườn 10A => bán kính 3m. Inlet 17mm / P=1.4 – 2.8bar Có thể điều chỉnh góc tưới từ 45 – 360 độ

Béc tưới Weathermatic 12A

Đầu tưới cảnh quan 12a => bán kính 3.7m Inlet 17mm / P=1.2 – 2.8 bar Có rãnh điều chỉnh góc tưới từ 45 – 360 độ

Béc tưới Weathermatic 15A

Béc tưới 15A => bán kính 4.6m. Inlet 17mm / P= 1.4 – 2.8 bar Có thể điều chỉnh góc tưới từ 45 – 360 độ

Béc tưới Weathermatic 17A

Béc tưới cảnh quan 17A => bán kính 4.9m Inlet 17mm / P=1.2 – 2.8 bar Có rãnh điều chỉnh góc tưới từ 45 – 360 độ

Béc tưới Weathermatic 8A

Béc tưới cảnh quan 8A => bán kính 2.4m. Inlet 17mm / P=1.4 – 2.8 bar Có rãnh để chỉnh góc tưới từ 45 – 360 độ

Thân tưới Weathermatic MAX04

  • Nhô lên khỏi mặt đất khi tưới 10cm
  • Dễ dàng kéo lên và lắp đặt dễ dàng