Đà Nẵng Agri » Tưới phun mưa » Béc bán kính 1-5m » Béc phun Netafim Israel

Hiển thị kết quả duy nhất

Béc mưa supernet

  • Kích thước chân nối: chân ren soắn 6mm
  • Lưu lượng tưới: 102-172.2 L/H
  • Áp suất làm việc: 100-300Kpa
  • Góc độ phun: Phun tròn 360.