Đà Nẵng Agri » Màng nông - ngư nghiệp » Mang lót hồ nuôi tôm

Hiển thị tất cả 15 kết quả

Màng chống thấm HDPE 0.5 mm

28,000
 • Xử lý môi trường trong chăn nuôi. Xử lý chống thấm chôn lấp rác. Xử lý chống thấm cho các bể chứa nước tưới tiêu trong nông nghiệp. Hồ Biogas. Hồ nuôi tôm nổi, hồ nuôi thủy sản… Và cả trang trí cảnh quan.
 • 28.000đ/m2

Màng chống thấm HDPE 0.4 mm

25,000
 • Xử lý môi trường trong chăn nuôi. Xử lý chống thấm chôn lấp rác. Xử lý chống thấm cho các bể chứa nước tưới tiêu trong nông nghiệp. Hồ Biogas. Hồ nuôi tôm nổi, hồ nuôi thủy sản… Và cả trang trí cảnh quan.
 • 25.000đ/m2

Màng chống thấm HDPE 0.3 mm

22,000
 • Xử lý môi trường trong chăn nuôi. Xử lý chống thấm chôn lấp rác. Xử lý chống thấm cho các bể chứa nước tưới tiêu trong nông nghiệp. Hồ Biogas. Hồ nuôi tôm nổi, hồ nuôi thủy sản… Và cả trang trí cảnh quan.
 • 22.000đ/m2

Màng lót hồ nuôi tôm 80 micron (cuộn)

3,872,000
 • Màng lót hồ nuôi tôm và hải sản
 • Màng lót hồ nuôi tôm 80 micron khổ 4x200m

Màng lót hồ nuôi tôm 600 micron khổ 6×50 (cuộn)

10,889,000
 • Màng lót hồ nuôi tôm và hải sản
 • Màn lót hồ nuôi tôm 600 micron khổ 6x50m

Màng lót hồ nuôi tôm 500 micron khổ 8×50 (cuộn)

12,100,000
 • Màng lót hồ nuôi tôm và hải sản
 • Màng lót hồ nuôi tôm 500 micron khổ 8x50m

Màng lót hồ nuôi tôm 400 micron khổ 6×100 (cuộn)

14,520,000
 • Màn lót hồ nuôi tôm và hải sản
 • Màng lót hồ nuôi tôm 400 micron khổ 6x100m

Màng lót hồ nuôi tôm 300 micron khổ 6×100 (cuộn)

10,890,000
 • Màng lót hồ nuôi tôm và hải sản
 • Màng lót hồ nuôi tôm 300 micron khổ 6x100m

Màng lót hồ nuôi tôm 300 micron (cuộn)

7,260,000
 • Màng lót hồ nuôi tôm và hải sản
 • Màng lót hồ nuôi tôm 300 micron khổ 4x100m

Màng lót hồ nuôi tôm 200 micron khổ 6×100 (cuộn)

7,260,000
 • Màng lót hồ nuôi tôm và hải sản
 • Màng lót hồ nuôi tôm 200 micron khổ 6x100m

Màng lót hồ nuôi tôm 200 micron (cuộn)

4,840,000
 • Màng lót hồ nuôi tôm và hải sản
 • Màng lót hồ nuôi tôm 200 micron khổ 4x100m

Màng lót hồ nuôi tôm 150 micron khổ 6×100 (cuộn)

5,445,000
 • Màng lót hồ nuôi tôm và hải sản
 • Màng lót hồ nuôi tôm 150 micron khổ 6x100m

Màng lót hồ nuôi tôm 150 micron

3,630,000
 • Màng lót hồ nuôi tôm và hải sản
 • Màng lót hồ nuôi tôm 150 micron khổ 4x100m

Màng lót hồ nuôi tôm 100 micron khổ 6×100 (cuộn)

3,630,000
 • Màng lót hồ nuôi tôm và hải sản
 • Màn lót hồ nuôi tôm 100 micron khổ 6x100m

Màng lót hồ nuôi tôm 100 micron (cuộn)

3,630,000
 • Màng lót hồ nuôi tôm và hải sản
 • Màng lót hồ nuôi tôm 100 micron khổ 4x150m