Đà Nẵng Agri » Hộp đựng van » Hộp đựng van Hunter

Hiển thị tất cả 15 kết quả

Hộp đựng van 1320 1G2G

 • Trọng lượng: 5.96kg
 • Kích thước : 48.3 x 64.77 x 30.48 cm

Hộp đựng van 1320 1B2B

 • Trọng lượng: 5.96kg
 • Kích thước : 48.3 x 64.77 x 30.48 cm

Hộp đựng van 1015 1T2T

 • Trọng lượng: 4.53kg
 • Kích thước : 41 x 55.3 x 30.48 cm

Hộp đựng van 1015 1L2L

 • Trọng lượng: 4.53kg
 • Kích thước : 41 x 55.3 x 30.48 cm

Hộp đựng van 1015 1GY-2GY

 • Trọng lượng: 4.53kg
 • Kích thước : 41 x 55.3 x 30.48 cm

Hộp đựng van 1015 1G2G

2,200,000
 • Trọng lượng: 4.53kg
 • Kích thước : 41 x 55.3 x 30.48 cm

Hộp đựng van 1015 1B2B

 • Trọng lượng: 4.53kg
 • Kích thước : 41 x 55.3 x 30.48 cm

Hộp đựng van 0910 1T2T

 • Trọng lượng: 1.74kg
 • Kích thước : 24.13 x 25.4 x 33.27 cm

Hộp đựng van 0910 1L2L

 • Trọng lượng: 1.74kg
 • Kích thước : 24.13 x 25.4 x 33.27 cm

Hộp đựng van 0910 1GY-2GY

 • Trọng lượng: 1.74kg
 • Kích thước : 24.13 x 25.4 x 33.27 cm

Hộp đựng van 0910L 1G2G

1,180,080
 • Trọng lượng: 1.74kg
 • Kích thước : 24.13 x 25.4 x 33.27 cm

Hộp đựng van 0910 1B2B

 • Trọng lượng: 0.6kg
 • Kích thước : 14.6 x 22.2 x 22.2 cm

Hộp đựng van 0610 1L2L

 • Trọng lượng: 0.6kg
 • Kích thước : 14.6 x 22.2 x 22.2 cm

Hộp đựng van 0610 1G2G

519,200
 • Trọng lượng: 0.6kg
 • Kích thước : 14.6 x 22.2 x 22.2 cm

Hộp đựng van 0610 1B2B

 • Trọng lượng: 0.6kg
 • Kích thước : 14.6 x 22.2 x 22.2 cm