Đà Nẵng Agri » Tưới phun mưa

Béc bán kính 1-5m (23)

Béc bán kính 6-15m (2)

Súng tưới (6)

Thiết bị tưới cầm tay (4)

Tưới sân vườn nhỏ, ban công (9)