Các dự án DanangAgri triển khai thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công hệ thống tưới tự động cảnh quan và nông nghiệp.