Đà Nẵng Agri » Tưới cảnh quan » Rainbird - Usa » Phụ kiện Rainbird

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Van lấy nước nhanh

1,635,517
 • Áp lực: 5 to 125 psi (0,35 tới 8,63 bar).
 • Tốc độ dòng chảy: 10 to 125 gpm (2.27 tới 28.38 m³/h; 37.8 tới 473 l/m).
 • Tốc độ dòng chảy của 33-DNP, 44-NP and 5-NP : 10 tới 70 gpm (2.27 tới 15.89 m³/h; 37.8 tới 265 l/m)

Van giảm áp PRSD

2,488,835
 • Áp suất: Lên tới 100 psi (6,9 bar)
 • Điều chỉnh áp suất: 15 đến 100 psi (1,0 đến 6,9 bar)
 • Độ chính xác: +/- 3 psi (+/- 0,2 bar)
 • Dòng chảy: Xem bảng Valve Flow Ranges bên dưới
 • Nhiệt độ: lên tới 150 ° F (66 ° C)

Mối nối chống thấm nước

 • Sản phẩm lý tưởng cho bộ điều khiển đầu nối 2 dây
 • Có khả năng nối dây trong khoảng từ 22ga tới 8ga
 • Sử dụng cho các kết nối từ 24VAC tới 600VAC