Đà Nẵng Agri » tưới cảnh quan Hunter tưới cảnh quan Rainbird

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Béc phun tia múa R-VAN SST

290,105
 • Vòi phun dải 1 bên trung tâm
 • R=1.5 đến 9.1m
 • Lưu lượng : 1.36-2.12 l/m

Béc phun tia múa R-VAN RCS

290,105
 • Vòi phun 1 dải bên phải
 • R=1.5 đến 4.6m
 • Lưu lượng : 0.68-1.06 l/m

Béc phun tia múa R-VAN LCS

290,105
 • Vòi phun 1 dải bên trái
 • R=1.5 đến 4.6m
 • Lưu lượng : 0.68-1.06 l/m

Béc phun tia múa R-VAN 24-360

290,105
 • Góc độ tưới có thể chọn được từ: 360 độ,
 • R = 5.2 - 7.3m,
 • Lưu lượng : 3.63-6.81 l/m.

Béc phun tia múa R-VAN 24

290,105
 • Góc độ tưới có thể chọn được từ: 45-270 độ,
 • R = 5.2 - 7.3m,
 • Lưu lượng : 3.63-6.81 l/m.

Béc phun tia múa R-VAN 18-360

290,105
 • Góc độ tưới có thể chọn được từ: 360 độ,
 • R = 4.0 – 5.5m,
 • Lưu lượng: 2.20-4.77 l/m.

Béc phun tia múa R-VAN 18

290,105
 • Góc độ tưới có thể chọn được từ: 45 - 270 độ ,
 • R = 2.4 - 4.6m,
 • Lưu lượng: 4.16-5.49 l/m.

Béc phun tia múa R-VAN 14-360

290,105
 • Góc độ tưới có thể chọn được từ: 360 độ,
 • R = 2.4 - 4.6m,
 • Lưu lượng: 1.48-3.18 l/m.

Béc phun tia múa R-VAN 14

290,105
 • Góc độ tưới có thể chọn được từ: 45 - 270 độ,
 • R = 2.4 - 4.6m
 • Lưu lượng: 1.48-3.18 l/m.

Van lấy nước nhanh

1,635,517
 • Áp lực: 5 to 125 psi (0,35 tới 8,63 bar).
 • Tốc độ dòng chảy: 10 to 125 gpm (2.27 tới 28.38 m³/h; 37.8 tới 473 l/m).
 • Tốc độ dòng chảy của 33-DNP, 44-NP and 5-NP : 10 tới 70 gpm (2.27 tới 15.89 m³/h; 37.8 tới 265 l/m)

Van giảm áp PRSD

2,488,835
 • Áp suất: Lên tới 100 psi (6,9 bar)
 • Điều chỉnh áp suất: 15 đến 100 psi (1,0 đến 6,9 bar)
 • Độ chính xác: +/- 3 psi (+/- 0,2 bar)
 • Dòng chảy: Xem bảng Valve Flow Ranges bên dưới
 • Nhiệt độ: lên tới 150 ° F (66 ° C)

Mối nối chống thấm nước

 • Sản phẩm lý tưởng cho bộ điều khiển đầu nối 2 dây
 • Có khả năng nối dây trong khoảng từ 22ga tới 8ga
 • Sử dụng cho các kết nối từ 24VAC tới 600VAC