Đà Nẵng Agri » Thiết bị lọc » Thiết bị lọc Sundrip

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Lọc đĩa T90mm (3 inch)

 • Lưu lượng nước: tối đa 15m³ / h.
 • Khớp nối: Ren 49 mm
 • Cỡ lưới: 120 mesh

Lọc đĩa T60mm (2inch)

 • Lưu lượng nước: tối đa 15m³ / h.
 • Khớp nối: Ren 49 mm
 • Cỡ lưới: 120 mesh

Lọc đĩa Y49mm (1.5 inch)

 • Lưu lượng nước: tối đa 15m³ / h.
 • Khớp nối: Ren 49 mm
 • Cỡ lưới: 120 mesh

Lọc đĩa Y60mm (2 inch)

 • Lưu lượng nước: tối đa 15- 25m³ / h.
 • Khớp nối: Ren 60 mm
 • Cỡ lưới: 120 mesh

Lọc đĩa Y27mm (3/4 inch)

 • Khớp nối: Ren 27 mm
 • Cỡ lưới: 120 mesh
 • Áp suất tối đa: 6 Bar

Lọc Đĩa Y34mm

 • Lưu lượng nước: tối đa 5 m³ / h.
 • Khớp nối: Ren 34 mm
 • Cỡ lưới: 120 mesh
 • Áp suất tối đa: 6 Bar