Trang chủ » Tưới cảnh quan » Hunter - Usa » Đầu phun Spray Hunter

Hiển thị tất cả 16 kết quả

Béc tưới Hunter 17A USA

61,570
 • Bán kính: 4.7 đến 5.7m
 • Lưu lượng: 0.09 đến 1.22 m3/giờ

Béc tưới Hunter 15A USA

61,570
 • Bán kính: 4.0 đến 5.2m
 • Lưu lượng: 0.07 đến 0.95 m3/giờ

Béc tưới Hunter 12A USA

61,570
 • Bán kính: 2.7 đến 4.2m
 • Lưu lượng: 0.05 đến 0.64 m3/giờ

Béc tưới Hunter 10A USA

61,570
 • Bán kính: 2.1 đến 3.5m
 • Lưu lượng: 0.04 đến 0.50 m3/giờ

Béc tưới Hunter 8A USA

61,570
Bán kính: 1.7 đến 2.8m Lưu lượng: 0.02 đến 0.30 m3/giờ

Béc tưới Hunter 6A USA

61,570
 • Bán kính: 1.5 đến 1.8m
 • Lưu lượng: 0.02 đến 0.29 m3/giờ

Béc tưới Hunter 4A USA

61,750
 • Bán kính: 0.9 đến 1.2m
 • Lưu lượng: 0.02 đến 0.22 m3/giờ

Thân đầu tưới PS Ultra PSU-04

104,500
 • Pop-up 10cm, dùng gắn béc phun.
 • Ren trong 1/2";
 • Áp lực đề nghị 1.4 - 4.8bar.

Thân đầu tưới Pros40 Pros-04

128,250
 • Pop-up 10cm, dùng gắn bec phun.
 • Ren trong : 1/2" ;
 • Áp lực đề nghị : 1.0 - 7.0bar.

Thân đầu tưới Pros40 Pros-12

655,500
 • Pop-up 30cm, dùng gắn bec phun.
 • Ren trong : 1/2" ;
 • Áp lực đề nghị : 1.0 - 7.0bar.

Thân đầu tưới Pros40 Pros-06

446,500
 • Pop-up 15cm, dùng gắn bec phun.
 • Ren trong : 1/2" ;
 • Áp lực đề nghị : 1.0 - 7.0bar.

Thân đầu tưới Pro-Spray PRS30-04

 • Nắp trên màu nâu
 • Pop-up 10cm
 • Dải áp lực hoạt động: 1.0 – 7.0 bar

Thân đầu tưới PS Ultra PSU-06

275,500
 • Pop-up 15cm, dùng gắn béc phun.
 • Ren trong 1/2";
 • Áp lực đề nghị 1.4 - 4.8bar.

Thân đầu tưới PS Ultra PSU-02

104,500
 • Pop-up 5cm, dùng gắn béc phun.
 • Ren trong 1/2";
 • Áp lực đề nghị 1.4 - 4.8bar.