Đà Nẵng Agri » Weathermatic - Usa » Đầu phun tia Weathermatic

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Thân tưới LX 12 Weathermatic

  • Nhô lên khỏi mặt đất khi tưới 30cm
  • Dễ dàng kéo lên và lắp đặt dễ dàng

Đầu tưới tia Rotor CT70

  • Dùng để tưới cỏ, cây bụi và bán kính tưới rộng
  • Bán kính tưới : 14.9- 22.6M
  • Áp lực: 2.1 – 4.2 bar
  • Lưu lượng: 1.84 – 6.36 M3/H