Trang chủ » Bộ điều khiển tưới » Điều khiển Hunter

Hiển thị tất cả 27 kết quả

Phần mềm IMMS

 • Số kênh tưới: 1 đến 990,000
 • Phần mềm điều khiển trung tâm IMMS

Phần mềm thông minh Hydrawise

 • Platform: iPhone, Android, Web
 • Số bộ điều khiển tối đa: không giới hạn

Remote điều khiển ROAM XL

 • Cài đặt 128 địa chỉ
 • Phạm vi hoạt động: 3,2 km

Remote điều khiển ROAM

 • Cài đặt 128 địa chỉ
 • Phạm vi hoạt động: 300m

Khởi động bơm PSR

 • Rờ le khởi động bơm
 • Dùng cho bơm: 1 phase hoặc 3 phase

Bộ lập trình ICD-HP

 • Thiết bị lập trình giải mã
 • Công nghệ: Lập trình decoder

Bộ điều khiển XC HYBRID

 • Số kênh tưới: 6, 12
 • Công nghệ: Hoạt động bằng pin, Fixed

Bộ lập trình van không dây WVP

 • Số kênh tưới: 1, 2, 4
 • Công nghệ: Hoạt động bằng pin, cố định

Bộ điều khiển NODE-BT

 • Số kênh tưới: 1,2,4
 • Công nghệ: Hoạt động bằng pin, cố định

Bộ điều khiển NODE

 • Số kênh tưới: 1,2,4,6
 • Công nghệ: Hoạt động bằng pin, cố định

Bộ hẹn giờ tưới BTT

 • Số kênh tưới: 1, 3
 • Công nghệ: Hoạt động bằng pin, cố định

Bộ điều khiển giải mã ACC2

 • Số kênh tưới: 75 đến 225
 • Công nghệ: Giải mã

Bộ điều khiển ACC2

 • Số kênh tưới: 12 đến 54
 • Công nghệ: Module mở rộng

Bộ điều khiển ACC-99D

 • Số kênh tưới: 1 đến 99
 • Công nghệ tưới: Decoder, giải mã

Bộ điều khiển ACC

 • Số kênh tưới: 12 đến 42
 • Công nghệ tưới: Block, Modular

Bộ giải mã DUAL- 48M

 • Số kênh tưới: 1 đến 48
 • Công nghệ tưới: Decoder, giải mã

Bộ điều khiển I-Core

 • Số kênh tưới: 6 đến 48
 • Công nghệ: Block; Decoder

Bộ giải mã EZ

 • Số kênh tưới: 8 đến 54
 • Công nghệ: Decoder

Bộ điều khiển HCC

 • Số kênh tưới: 8 đến 54
 • Công nghệ: Decoder, Wifi khả dụng

Bộ điều khiển Pro-HC

 • Số kênh tưới: 6, 12, 24
 • Công nghệ: Fixed, Wifi khả dụng

Bộ điều khiển HPC (PRO-C HYDRAWISE™)

 • Số kênh tưới: 4 đến 16
 • Công nghệ: Modular, Wifi khả dụng

Bộ điều khiển HC

 • Số kênh tưới: 6, 12, mở rộng 24, 36
 • Công nghệ: Fixed, Mở rộng, Wifi khả dụng

Bộ điều khiển PCC

 • Số kênh tưới: 6, 12
 • Công nghệ: Block; cố định

Bộ điều khiển Pro-C

 • Số kênh tưới: 4 đến 32
 • Công nghệ: Block; Module mở rộng

Bộ điều khiển X2

 • Số kênh tưới: 4 đến 14
 • Công nghệ: Block, Wifi

Bộ điều khiển ICC2 Hunter

 • Số kênh tưới: 5 đến 54
 • Công nghệ: Module mở rộng

Bộ điều khiển X-Core Hunter

 • Model 2, 4, 6, 8 kênh tưới
 • Vận hành hệ thống tưới bằng nguồn pin cấp, hoặc nguồn 24VAC lấy từ biến áp