Tưới cảnh quan cao cấp từ Hunter – USA
Tưới cảnh quan là một trong những mục đích tưới giúp đem lại giá trị cây trồng và giá trị thẩm mĩ. Với một hạng mục tưới tự động tiếp kiệm, bạn cần biết cách chọn đầu tưới cảnh quan phù hợp.
Có rất nhiều loại đầu béc tưới chúng tôi cung cấp. Bao gồm: Đầu tưới phun xoay Rotor, đầu tưới phun mưa MP Rotator, đầu tưới bán kính nhỏ Sprays,… Ngoài ra, bạn cần trang bị hệ thống một bộ điều khiển. Điều này giúp bạn dễ dàng điều khiển hệ thống hơn bao giờ hết.

Bộ cảm biến Hunter (9)

Bộ điều khiển Hunter (29)

Đầu phun MP Rotator (16)

Đầu phun Spray Hunter (16)

Đầu phun tia Hunter (16)

Hộp đựng van AEP (15)

Phụ kiện Hunter (13)

Van điện từ Hunter (10)