Đà Nẵng Agri » Weathermatic - Usa » Bộ điều khiển Weathermatic

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Bộ điều khiển tưới SL4800

  • Bộ điều khiển tưới Smartline SL4800 dùng lập trình và kiểm soát thời gian tưới tự động qua cáp quang hay internet. Gồm 12 khu vực và mở rộng thành 48 khu vực. SL4800 có thể tự tìm ra sự cố của hệ thống tưới tự động.

Bộ điều khiển tưới SL1600

  • Bộ điều khiển tưới Smartline SL1600 dùng kiểm soát và lập trình tưới cảnh quan tự động thông qua cáp quang hay internet kết nối với máy tính, smartphone ...SL1600 gồm 4 khu vực và mở rộng thành 16 khu vực.

Bộ điều khiển SL800

  • Loại chuẩn 4 khu vực, mở rộng thành 8 khu vực bằng cách gắn thêm môđun 2 mở rộng SLM2
  • Điện vào:    120VAC/60Hz @ 250mA cho 3 van
  • Điện ra   :    28VAC, 720mA lớn nhất
  • Dây chì  :    1.0A