Đà Nẵng Agri » Weathermatic - Usa » Phụ kiện Weathermatic

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Thiết bị điều áp van nước

  • Bộ điều áp cho van nước đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh áp lực nước hay đo áp lực nước ở đầu ra và duy trì áp lực ở đầu vào.

Bộ giải mã 2 dây

  • Bộ giải mã 2 dây dành cho hệ thống dẫn 2 dây. Là hệ thống tinh tế nhất với giá chỉ bằng 1/2 trên thị trường. Cực kỳ tiết kiệm với hệ thống từ 18 khu vực trở lên