Đà Nẵng Agri » Thiết bị châm phân » Thiết bị châm phân Mixtron

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Bộ Châm phân Mixtron MX300 P110

 • Bơm định lượng P110
 • Lưu lượng nước qua bơm tối đa 3 m3/h
 • Tỷ lệ châm phân 1 - 10% (30 - 300 L/h)

Bộ Châm phân Mixtron MX300 P150

 • Bơm định lượng P150
 • Lưu lượng nước qua bơm tối đa 3 m3/h
 • Tỷ lệ châm phân 1 - 5% (30 - 150 L/h)

Bộ Châm phân Mixtron MX300 P054

 • Bơm định lượng P054
 • Lưu lượng nước qua bơm tối đa 3 m3/h
 • Tỷ lệ châm phân 0,5 - 4% (15 - 120 L/h)

Bộ Châm phân Mixtron MX300 P022

 • Bơm định lượng P022
 • Lưu lượng nước qua bơm tối đa 3 m3/h
 • Tỷ lệ châm phân 0,2 - 2% (6 - 60 L/h)