Hiển thị tất cả 16 kết quả

CASCADE 34

  • Inlet (Connection): G 1" M
  • Outlet : 50 mm
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Chất liệu: có 2 loại

Mushroom 34

  • Inlet (Connection): G 1" F
  • Outlet : 5 mm
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Chất liệu: Hợp kim si Inox.

Đầu phun xòe

Đầu phun Foggy kiểu xòe rộng phi 34 , 100- 400kpa, Q=1.2-3m3/h, chiều cao cột nước 1-3.2m. Chất liệu toàn thân inox

Đầu phun sương mù

Đầu phun sương mù , kiểu treo ngược. Đầu vào ren ngoài phi 34 . Chất liệu toàn thân inox

Đầu phun tia nước nhỏ

Đầu phun Nozzle hình tia nước inlet RT phi 60. 50- 150kpa, Q=5-8m3/h, chiều cao cột nước 3-8m.Chất liệu toàn thân inox. Nặng 750g

Đầu phun màn nước

Đầu phun mỏ vịt - phun kiểu màn nước, D27. Q=2-3m3/h, Áp 30-50kpa, Phun cao 0,2-0,6m. Đường kính màn nước phun ra ~0,4-0,8m. Đầu vào ren trong phi 27 . Chất liệu toàn thân inox

Đầu phun sủi bọt N9211

Đầu phun Foamjet sủi bọt khí. Inlet phi 34, 50- 200kpa, Q=10-15m3/h, chiều cao cột nước 02-3m. Chất liệu inox

Đầu phun hình nấm N2009

Đầu phun Mushroom hình dù ngược. Inlet phi 34, 30- 50kpa, Q=2m3/h, chiều cao cột nước 0.25m. Chất liệu toàn thân inox

Đầu phun hình rẻ quạt FG49

Đầu phun Finger hình rẻ quạt (bàn tay 7 tia). Inlet phi 34, 50- 100kpa, Q=7-10m3/h, chiều cao cột nước 2-3m. Chất liệu si inox

Đầu phun rẻ quạt FG34

Đầu phun Finger hình rẻ quạt (bàn tay 6 tia). Inlet phi 34, 50- 80kpa, Q=5 -8m3/h, chiều cao cột nước 2-3m. Chất liệu si inox

Đầu phun waterdacing 4 tia F34

Đầu phun Waterdancing hình 4 tia nước múa. Inlet phi 34, 75kpa, Q=3.5 m3/h, chiều cao cột nước 3m. Chất liệu toàn thân inox

Đầu phun waterdacing 4 tia 49

Đầu phun Waterdancing hình 4 tia nước múa. Inlet phi 49, 100kpa, Q=10 m3/h, chiều cao cột nước 4m. Chất liệu toàn thân inox

Đầu phun waterdancing 8 tia F49

Đầu phun Waterdancing hình 8tia nước múa. Inlet phi 49, 100kpa, Q=10 m3/h, chiều cao cột nước 4m. Chất liệu toàn thân inox

Đầu tưới Firework

Đầu phun FireWorks hình 3 tầng. Inlet phi 34, 50-100kpa, Q=8-10m3/h, chiều cao cột nước 2-3m, Đường kính phun 2-3m. Chất liệu toàn thân inox

Đầu tưới Flower Jet

Đầu phun FlowerJet hình bông hoa 3 tầng lớn. Inlet phi 34, 20kpa, Q=12m3/h, chiều cao cột nước 2.3m.