Đà Nẵng Agri » bec tuoi rotor

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Đầu tưới Rotor G70B Hunter

 • Bán kính: 16.1 đến 22.8m
 • Lưu lượng: 2.95 đến 7.65 m3/giờ

Đầu tưới Rotor I-25 Hunter

1,972,080
Bán kính: 12.1 đến 21.6m Lưu lượng: 0.82 đến 7.24 m3/giờ

Đầu tưới Rotor I-20 Hunter

Bán kính: 4.9 đến 14.0m Lưu lượng: 0.07 đến 3.23 m3/giờ

Đầu tưới Rotor SRM Hunter

 • Bán kính: 4.0 đến 9.4m
 • Lưu lượng: 0.08 đến 0.82 m3/giờ; 1.4 đến 13.7 lít/phút

Đầu tưới Rotor PGJ Hunter

546,480
 • Nổi mặt đất, shrub.
 • Điều chỉnh góc tưới từ 40-360 độ.
 • Bán kính tưới 4.6 - 11.3m.
 • Áp lực 2.0 to 3.5bar.
 • Có thể sử dụng 8 nozzle khác nhau

Đầu tưới Rotor PGJ-04

570,240
 • Pop up 10cm.
 • Điều chỉnh góc tưới từ 40-360 độ.
 • Bán kính tưới 4.6 - 11.3m.
 • Áp lực 2.0 to 3.5bar.
 • Có thể sử dụng 8 nozzle khác nhau