Đà Nẵng Agri » Nối giảm ống mềm Azudfit PE 20x16mm

Hiển thị kết quả duy nhất

Nối giảm ống mềm Azudfit PE 20x16mm

5,334
  • Nối giảm ống mềm AZUDFIT PE 20x16mm gồm 2 đầu, một đầu nối với ống 20mm, đầu còn lại nối với ống 16mm.