Đà Nẵng Agri » đầu krain

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Vòi phun xòe KVF17

45,000
Bán kính phun: 5,2 đến 5,5 m Góc tưới điều chỉnh: 0⁰ đến 360⁰  Lưu lượng: 0,19 đến 1,09 m3/h Áp lực làm việc: 1,38 đến 2,76 bar Xuất xứ : Krain / Mỹ

Vòi phun xòe KVF15

45,000
Bán kính phun: 4,3 đến 5,2 m Góc tưới điều chỉnh: 0⁰ đến 360⁰ Lưu lượng: 0,17 đến 1,04 m3/h Áp lực làm việc: 1,38 đến 2,76 bar Xuất xứ : Krain / Mỹ

Vòi phun xòe KVF12

45,000
Bán kính phun: 3,7 đến 4,3 m Góc tưới điều chỉnh: 0⁰ đến 360⁰ Lưu lượng: 0,15 đến 0,79 m3/h Áp lực làm việc: 1,38 đến 2,76 bar Xuất xứ : Krain / Mỹ

Vòi phun xòe KVF10

45,000
Bán kính phun: 3,1 đến 3,7 m Góc tưới điều chỉnh: 0⁰ đến 360⁰ Lưu lượng: 0,10 đến 0,64 m3/h Áp lực làm việc: 1,38 đến 2,76 bar Xuất xứ : Krain / Mỹ