Đà Nẵng Agri » Co nối ống Azud Greentec tưới cảnh quan

Hiển thị kết quả duy nhất

Co nối ống Azud Greentec tưới cảnh quan

12,000
Co nối ống Azud Greentec là sản phẩm chuyên dụng trong tưới cảnh quan nối ống PE và/hoặc ống nhỏ giọt 16mm.