Đà Nẵng Agri » bộ điều khiển ICC2

Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ điều khiển ICC2 Hunter

  • Số kênh tưới: 5 đến 54
  • Công nghệ: Module mở rộng