Đà Nẵng Agri » béc 8 van

Hiển thị kết quả duy nhất

Béc tưới cỏ 8 van Rainbird

89,214
6 đến 8 feet (1,8 đến 2,4 m) Áp suất: 15 đến 30 psi (1 đến 2,1 bar)