Đà Nẵng Agri » van weathermatic

Hiển thị kết quả duy nhất

Van điện từ bạc 12000 Weathermatic

  • Mức chịu Áp lực 150 psi (10,3 bar)
  • Điện áp: 24V
  • Kiểu: 12024E-10-H 1" Răng trong* 12024EF-10-H 1" Răng trong với điều chỉnh lưu lượng* 12024EF-15-H 1 ½" Răng trong với điều chỉnh lưu lượng* 12024EF-20-H 2" Răng trong với điều chỉnh lưu lượng*