Đà Nẵng Agri » van điện từ PGA

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Van điện từ 200 PGA Rainbird USA

4,690,327
  • Phân loại: 100PGA, 150PGA, 200PGA
  • 200-PGA: 10 "x 7 3/4" x 5 "(25,4 cm) x (23,5 cm) x (12,7 cm)

Van điện từ 150 PGA Rainbird USA

3,342,248
  • Phân loại: 100PGA, 150PGA, 200PGA
  • 150-PGA: 8 "x 6 3/4" x 3 1/2 "(20,3 cm) x (17,2 cm) x (8,9 cm)

Van điện từ 100 PGA Rainbird USA

1,446,607
  • Phân loại: 100PGA, 150PGA, 200PGA
  • 100-PGA: 7 1/4 "x 5 1/2" x 3 1/4 "(18,4 cm) x (14,0 cm) x (8,3 cm)