Đà Nẵng Agri » Van điện từ PEB

Hiển thị kết quả duy nhất

Van điện từ PEB

  • 100-PEB: 6½ “x 4” x 4 “- (16,5 cm) x (10,2 cm) x (10,2 cm)
  • 150-PEB: 8 “x 6” x 6 “- (20,3 cm) x (15,2 cm) x (15,2 cm)
  • 200-PEB: 8 “x 6” x 6 “- (20,3 cm) x (15,2 cm) x (15,2 cm)