Đà Nẵng Agri » thân pros12

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Béc tưới Hunter 17A USA

51,480
 • Bán kính: 4.7 đến 5.7m
 • Lưu lượng: 0.09 đến 1.22 m3/giờ

Béc tưới Hunter 15A USA

51,480
 • Bán kính: 4.0 đến 5.2m
 • Lưu lượng: 0.07 đến 0.95 m3/giờ

Béc tưới Hunter 12A USA

51,480
 • Bán kính: 2.7 đến 4.2m
 • Lưu lượng: 0.05 đến 0.64 m3/giờ

Béc tưới Hunter 10A USA

51,480
 • Bán kính: 2.1 đến 3.5m
 • Lưu lượng: 0.04 đến 0.50 m3/giờ

Béc tưới Hunter 8A USA

51,480
Bán kính: 1.7 đến 2.8m Lưu lượng: 0.02 đến 0.30 m3/giờ

Béc tưới Hunter 6A USA

51,480
 • Bán kính: 1.5 đến 1.8m
 • Lưu lượng: 0.02 đến 0.29 m3/giờ

Béc tưới Hunter 4A USA

51,480
 • Bán kính: 0.9 đến 1.2m
 • Lưu lượng: 0.02 đến 0.22 m3/giờ

Thân đầu tưới Pros40 Pros-12

546,480
 • Pop-up 30cm, dùng gắn bec phun.
 • Ren trong : 1/2" ;
 • Áp lực đề nghị : 1.0 - 7.0bar.