Đà Nẵng Agri » nối 16 ra ren ngoài 21mm

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Van ống PE 20mm

9,800
Sử dụng tại đầu mỗi hàng ống dẫn nước PE 20mm với tính năng 2 trong 1: Nối ống và van khóa

Van ống PE 25mm

11,200
Sử dụng tại đầu mỗi hàng ống dẫn nước PE 25mm với tính năng 2 trong 1: Nối ống và van khóa

Nối ống PE 16mm ra ren ngoài 21mm

2,800
Dùng để kết nối ống PE 16mm với hệ thống đường ống trục dẫn nước thông qua ren ngoài 21mm. Hệ thống đường ống trục dẫn nước cần các đầu chờ ren trong 21mm.