Đà Nẵng Agri » màng sinh học

Hiển thị 1–30 của 64 kết quả

Đầu phun tạo hình nấm 1″

216,000
 • Chủng loại: Đầu phun hình nấm
 • Chất liệu: SS304

Đầu phun nở hoa 3 tầng 1-1/2″

1,860,000
 • Chủng loại: Đầu phun hoa 3 tầng
 • Chất liệu: SS304

Đầu phun nước dạng hướng lên trung tâm 3″

3,080,000
 • Chủng loại sản phẩm: Đầu phun nước
 • Chất liệu: SS – 304

Đầu phun nước dạng hướng lên trung tâm 2-1/2″

1,920,000
 • Chủng loại sản phẩm: Đầu phun nước
 • Chất liệu: SS – 304

Đầu phun nước dạng hướng lên trung tâm 2″

1,440,000
 • Chủng loại sản phẩm: Đầu phun nước
 • Chất liệu: SS – 304

Đầu phun xẻ quạt đơn tia 1 – 1/2″

1,008,000
 • Chủng loại: Đầu phun xẻ quạt đơn tia
 • Chất liệu: SS -304

Đầu phun xẻ quạt đơn tia 1″

576,000
 • Chủng loại: Đầu phun xẻ quạt đơn tia
 • Chất liệu: SS -304

Đầu phun nước tạo hiệu ứng bọt nước 2″

924,000
 • Chủng loại: Đầu phun xẻ quạt đơn tia
 • Chất liệu: SS -304

Đầu phun nước tạo hiệu ứng bọt nước 1 – 1/2″

660,000
– Chủng loại sản phẩm: Đầu phun – đài phun – Chất liệu: Inox 304 chống gỉ

Đầu phun tạo hình nấm 2″

456,000
 • Chủng loại: Đầu phun hình nấm
 • Chất liệu: SS304

Đầu phun tạo hình nấm 1 – 1/2″

336,000
Chủng loại: Đầu phun hình nấm Chất liệu: SS304

Đầu phun tạo hình nấm 3/4″

156,000
Chủng loại: Đầu phun hình nấm Chất liệu: SS304

Đầu phun sủi nước tạo bọt 2″

468,000
 • Chủng loại: Đầu phun – đài phun
 • Chất liệu: SS – 304

Đầu phun sủi nước tạo bọt 1 – 1/2″

312,000
 • Chủng loại: Đầu phun – đài phun
 • Chất liệu: SS – 304

Đầu phun sủi nước tạo bọt 1″

216,000
 • Chủng loại: Đầu phun – đài phun
 • Chất liệu: SS – 304

Đầu phun nước tia hình quạt 1 – 1/2″

1,140,000
 • Chủng loại: Đầu phun  – đài phun
 • Chất liệu: Inox SS304 chống gỉ

Đầu phun nước tia hình quạt 1″

780,000
 • Chủng loại: Đầu phun  – đài phun
 • Chất liệu: Inox SS304 chống gỉ

Đầu phun nước pháo hoa 1 – 1/2″

384,000
 • Chủng loại: Đầu phun xòe hình pháo hoa
 • Chất liệu: SS – 304

Đầu phun nước nhiều tia 3 tầng 2″

468,000
 • Chủng loại: Đầu phun – đài phun
 • Chất liệu: SS – 304

Đầu phun nước nhiều tia 3 tầng 1 – 1/2″

384,000
 • Chủng loại: Đầu phun – đài phun
 • Chất liệu: SS – 304

Đầu phun nước hình trụ cột 2″

924,000
 • Chủng loại: Đầu phun – đài phun
 • Chất liệu: SS – 304

Đầu phun nước hình trụ cột 1 – 1/2″

600,000
 • Chủng loại: Đầu phun – đài phun
 • Chất liệu: SS – 304

Đầu phun nước hình cầu thủy tinh 3″

17,640,000
 • Chủng loại: Đầu phun – đài phun
 • Chất liệu: SS – 304

Đầu phun nước hình cầu thủy tinh 2″

8,640,000
 • Chủng loại: Đầu phun – đài phun
 • Chất liệu: SS – 304

Đầu phun nước hình cầu thủy tinh 1 – 1/2″

4,200,000
 • Chủng loại: Đầu phun – đài phun
 • Chất liệu: SS – 304

Đầu phun nước sủi dạng cốc 1 – 1/2″

252,000
 • Chủng loại: Đầu phun – đài phun
 • Chất liệu: SS – 304

Đầu phun nước dạng lốc xoáy 2″

1,380,000
 • Chủng loại: Đầu phun – đài phun
 • Chất liệu: SS – 304

Đầu phun nước dạng lốc xoáy 1 – 1/2″

924,000
 • Chủng loại: Đầu phun – đài phun
 • Chất liệu: SS – 304

Đầu phun nước dạng cột mảnh tạo bọt 1 – 1/2″

327,600
 • Tên sản phẩm: Dạng cột mảnh tạo bọt
 • Chủng loại sản phẩm: Đầu phun – đài phun

Đầu phun nước bọt khí dạng cột nước 1″

312,000
 • Chủng loại sản phẩm: Đầu phun – đài phun
 • Chất liệu: SS304 chống gỉ