Đà Nẵng Agri » đầu phun tia rvan14

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Béc phun tia múa R-VAN SST

290,105
 • Vòi phun dải 1 bên trung tâm
 • R=1.5 đến 9.1m
 • Lưu lượng : 1.36-2.12 l/m

Béc phun tia múa R-VAN RCS

290,105
 • Vòi phun 1 dải bên phải
 • R=1.5 đến 4.6m
 • Lưu lượng : 0.68-1.06 l/m

Béc phun tia múa R-VAN LCS

290,105
 • Vòi phun 1 dải bên trái
 • R=1.5 đến 4.6m
 • Lưu lượng : 0.68-1.06 l/m

Béc phun tia múa R-VAN 24-360

290,105
 • Góc độ tưới có thể chọn được từ: 360 độ,
 • R = 5.2 - 7.3m,
 • Lưu lượng : 3.63-6.81 l/m.

Béc phun tia múa R-VAN 24

290,105
 • Góc độ tưới có thể chọn được từ: 45-270 độ,
 • R = 5.2 - 7.3m,
 • Lưu lượng : 3.63-6.81 l/m.

Béc phun tia múa R-VAN 18-360

290,105
 • Góc độ tưới có thể chọn được từ: 360 độ,
 • R = 4.0 – 5.5m,
 • Lưu lượng: 2.20-4.77 l/m.

Béc phun tia múa R-VAN 18

290,105
 • Góc độ tưới có thể chọn được từ: 45 - 270 độ ,
 • R = 2.4 - 4.6m,
 • Lưu lượng: 4.16-5.49 l/m.

Béc phun tia múa R-VAN 14-360

290,105
 • Góc độ tưới có thể chọn được từ: 360 độ,
 • R = 2.4 - 4.6m,
 • Lưu lượng: 1.48-3.18 l/m.

Béc phun tia múa R-VAN 14

290,105
 • Góc độ tưới có thể chọn được từ: 45 - 270 độ,
 • R = 2.4 - 4.6m
 • Lưu lượng: 1.48-3.18 l/m.