Đà Nẵng Agri » bộ điều khiển X-core

Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ điều khiển X-Core Hunter

  • Model 2, 4, 6, 8 kênh tưới
  • Vận hành hệ thống tưới bằng nguồn pin cấp, hoặc nguồn 24VAC lấy từ biến áp