Đà Nẵng Agri » Bộ điều khiển NODE-BT

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Khởi động bơm PSR53

7,524,000
 • Rờ le khởi động bơm
 • Dùng cho bơm: 1 phase hoặc 3 phase

Remote điều khiển ROAM

 • Cài đặt 128 địa chỉ
 • Phạm vi hoạt động: 300m

Khởi động bơm PSR52

5,192,000
 • Rờ le khởi động bơm
 • Dùng cho bơm: 1 phase hoặc 3 phase

Bộ lập trình ICD-HP

 • Thiết bị lập trình giải mã
 • Công nghệ: Lập trình decoder

Bộ điều khiển XC HYBRID

 • Số kênh tưới: 6, 12
 • Công nghệ: Hoạt động bằng pin, Fixed

Bộ lập trình van không dây WVP

 • Số kênh tưới: 1, 2, 4
 • Công nghệ: Hoạt động bằng pin, cố định

Bộ điều khiển NODE-BT

 • Số kênh tưới: 1,2,4
 • Công nghệ: Hoạt động bằng pin, cố định