Đà Nẵng Agri » bộ điều khiển HCC

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Bộ điều khiển I-Core IC600PL

17,157,600
  • Số kênh tưới: 6 đến 48
  • Công nghệ: Block; Decoder

Bộ giải mã EZ

10,360,000
  • Số kênh tưới: 8 đến 54
  • Công nghệ: Decoder

Bộ điều khiển HCC

21,376,000
  • Số kênh tưới: 8 đến 54
  • Công nghệ: Decoder, Wifi khả dụng