Đà Nẵng Agri » Bộ điều khiển giải mã ACC2

Hiển thị kết quả duy nhất

Bộ điều khiển giải mã ACC2

  • Số kênh tưới: 75 đến 225
  • Công nghệ: Giải mã
  • Xuất xứ : Hunter / Mỹ