Đà Nẵng Agri » Bộ điều khiển ACC-99D

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Bộ điều khiển ACC2

  • Số kênh tưới: 12 đến 54
  • Công nghệ: Module mở rộng

Bộ điều khiển ACC-99D

  • Số kênh tưới: 1 đến 99
  • Công nghệ tưới: Decoder, giải mã