Đà Nẵng Agri » Béc tưới cỏ 4 van Rainbird

Hiển thị kết quả duy nhất

Béc tưới cỏ 4 van Rainbird

89,214
Áp suất: 15 đến 30 psi (1 đến 2,1 bar) 4-VAN: 3 đến 4 feet (0,9 đến 1,2 m)