Đà Nẵng Agri » Tưới cảnh quan » Rainbird - Usa » Hộp đựng van Rainbird

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Hộp bảo vệ van lớn Rainbird

 • Hộp lớn:
  • T: 18.7″ L x 12.2″ W x 12.1″ H
  • B: 24.0″ L x 17.5″ W (T: 47.4 cm x 30.9 cm x 30.7 cm)

Hộp bảo vệ van tiêu chuẩn Rainbird

2,257,675
 • Hộp tiêu chuẩn:
  • T: 14.5″ L x 9.4″ W x 12.1″ H
  • B: 18.7″ L x 14.1″ W (T: 36.8 cm x 23.9 cm x 30.7 cm) (B: 47.6 cm x 35.9 cm)

Hộp bảo vệ van 10 Rainbird

1,193,646
 • 10″ Hộp tròn:
  • 8.9″ T x 10.0″ H x 11.9″ B
  • (25.1 cm x 25.4 cm x 30.2 cm)

Hộp bảo vệ van 7 Rainbird

 • Hộp tròn 7″ :
  • 6.6″ T x 9.0″ H x 8.5″ B (16.8 cm x 22.9 cm x 21.5 cm)

Hộp bảo vệ van 6 Rainbird

215,901
 • Hộp tròn 6 ” :
  • Top Opening: 6 1⁄8″ diameter
  • Bottom Opening: 8 5⁄8″ diameter