Đà Nẵng Agri » Tưới cảnh quan » Krain - Usa » Đầu phun xoè Krain

Hiển thị tất cả 16 kết quả

Đầu tưới gốc cây TB-ADJ Tree Bubbler

90,000
Áp suất vận hành: 20 – 50 PSI (1,4 – 2,8 bar) Giãn cách: 1 ‘- 3’ (0,3 m – 0,9 m) Đầu vào: 1/2 “(1,3 cm) Kiểu chiếc ô

Vòi phun Rotary RN100

275,000
Vòi phun tia múa 360 độ cố định với bán kính 13 ‘- 15’ (3,9m – 4,6m)

Vòi phun xòe KVF17

45,000
 • Bán kính phun từ 4m – 5,2m
 • Điều chỉnh góc tưới từ 0- 360 độ

Vòi phun xòe KVF15

45,000
 • Bán kính phun từ 3,4m – 4,6m
 • Điều chỉnh góc tưới từ 0- 360 độ

Vòi phun xòe KVF12

45,000
 • Bán kính phun từ 3,4m – 4m
 • Điều chỉnh góc tưới từ 0- 360 độ

Vòi phun xòe KVF10

45,000
 • Bán kính phun từ 3m – 3,7m
 • Điều chỉnh góc tưới từ 0- 360 độ

Vòi phun xòe KVF8

45,000
 • Bán kính phun từ 2m – 2,7m
 • Điều chỉnh góc tưới 0 - 360 độ

Vòi phun xòe KV17

45,000
 • Bán kính phun từ: 4,6 - 5,5m
 • Điều chỉnh góc từ 0-360 độ

Vòi phun xòe KV15

45,000
 • Bán kính phun từ 4m – 4,6m
 • Điều chỉnh góc từ 0-360 độ

Vòi phun xòe KV12

45,000
 • Bán kính phun từ 3,4m – 4m
 • Điều chỉnh góc tưới 0-360 độ

Vòi phun xòe KV10

45,000
 • Bán kính phun từ 3m – 3,7m
 • Điều chỉnh góc từ 0-360 độ

Vòi phun xòe KV8

45,000
 • Bán kính phun từ 2m – 2,7m
 • Điều chỉnh góc tưới 0-360 độ

Thân phun xòe K-Spray 15cm 76001

198,000
 • Pop up 15cm
 • Góc điều chỉnh: 0 – 360 độ
 • Bán kính phun: 2 – 5,5 mét

Thân phun xòe Pro Spray 78006

190,000
 • Góc điều chỉnh: 0 – 360 độ
 • Bán kính phun: 2 – 5,5 mét

Thân phun xòe K-Spray 74001 Krain

105,000
 • Góc điều chỉnh: 0 – 360 độ
 • Bán kính phun: 2 – 5,5 mét

Thân phun xòe Pro Spray 78004 Krain

78,000
 • Góc điều chỉnh: 0 – 360 độ
 • Bán kính phun: 2 – 5,5 mét