Tưới cảnh quan cao cấp từ Krain – nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ.
Tưới cảnh quan là một trong những mục đích tưới giúp đem lại giá trị cây trồng và giá trị thẩm mĩ. Với một hạng mục tưới tự động tiếp kiệm, bạn cần biết cách chọn đầu tưới cảnh quan phù hợp.
Có rất nhiều loại đầu béc tưới chúng tôi cung cấp. Bao gồm: Đầu tưới phun xoay Rotor, đầu tưới phun mưa Rotary, đầu tưới bán kính nhỏ Sprays,… Ngoài ra, bạn cần trang bị hệ thống một bộ điều khiển. Điều này giúp bạn dễ dàng điều khiển hệ thống hơn bao giờ hết.

Bộ điều khiển Krain (3)

Đầu phun tia Krain (4)

Đầu phun xoè Krain (16)

Van điện từ Krain (4)