Đà Nẵng Agri » Tưới cảnh quan » Hunter - Usa » Đầu phun tia Hunter

Hiển thị tất cả 16 kết quả

Đầu tưới Rotor STK-1 & STK-2

 • Bán kính: 31.4 đến 36.6 m
 • Lưu lượng: 16.9 đến 20.9 m3/giờ

Đầu tưới Rotor STK-6V

 • Bán kính: 32.5 đến 50.3 m
 • Lưu lượng: 21.8 đến 74.2 m3/giờ

Đầu tưới Rotor G85B

 • Bán kính: 13.1 đến 27.7m
 • Lưu lượng: 1.86 đến 13.06 m3/giờ

Đầu tưới Rotor G84B

 • Bán kính: 14.9 đến 28.3m
 • Lưu lượng: 3.28 đến 13.24 m3/giờ

Đầu tưới Rotor G80B Hunter

 • Bán kính: 20.4 đến 26.8m
 • Lưu lượng: 85.1 đến 7.65 m3/giờ

Đầu tưới Rotor G75B

 • Bán kính: 14.3 đến 21.6m
 • Lưu lượng:2.95 đến 7.65 m3/giờ

Đầu tưới Rotor G70B Hunter

 • Bán kính: 16.1 đến 22.8m
 • Lưu lượng: 2.95 đến 7.65 m3/giờ

Đầu tưới Rotor G35B

 • Bán kính: 5.50 đến 15.2m
 • Lưu lượng: 0.43 đến 2.91 m3/giờ

Đầu tưới Rotor I-90 Hunter

Bán kính: 22.3 đến 31.4m Lưu lượng: 6.7 đến 19.04 m3/giờ

Đầu tưới Rotor I-40 USA

3,801,600
 • Bán kính: 15.2 đến 23.2m
 • Lưu lượng: 2.75 đến 7.76 m3/giờ

Đầu tưới Rotor I-25 Hunter

1,972,080
Bán kính: 12.1 đến 21.6m Lưu lượng: 0.82 đến 7.24 m3/giờ

Đầu tưới Rotor I-20 Hunter

Bán kính: 4.9 đến 14.0m Lưu lượng: 0.07 đến 3.23 m3/giờ

Đầu tưới Rotor SRM Hunter

 • Bán kính: 4.0 đến 9.4m
 • Lưu lượng: 0.08 đến 0.82 m3/giờ; 1.4 đến 13.7 lít/phút

Đầu tưới Rotor PGJ Hunter

546,480
 • Nổi mặt đất, shrub.
 • Điều chỉnh góc tưới từ 40-360 độ.
 • Bán kính tưới 4.6 - 11.3m.
 • Áp lực 2.0 to 3.5bar.
 • Có thể sử dụng 8 nozzle khác nhau

Đầu tưới Rotor PGJ-04

570,240
 • Pop up 10cm.
 • Điều chỉnh góc tưới từ 40-360 độ.
 • Bán kính tưới 4.6 - 11.3m.
 • Áp lực 2.0 to 3.5bar.
 • Có thể sử dụng 8 nozzle khác nhau

Đầu tưới Rotor PGP Ultra PGP-04

665,280
 • Pop up 10cm.
 • Điều chỉnh góc tưới từ 50-360 độ.
 • Bán kính tưới 8.8 - 14m.
 • Áp lực 1.7 - 4.5bar.
 • Kèm theo 8 nozzle màu xanh để chỉnh bán kính và 4 nozzle màu xám tưới góc thấp.