Đà Nẵng Agri » Tưới cảnh quan » Hunter - Usa » Đầu phun MP Rotator

Hiển thị tất cả 16 kết quả

Đầu tưới MP800SR-90

300,960
 • Bán kính: 1.8 - 3.5 m;
 • Góc tưới 90º - 210º;
 • Áp lực đề nghị : 2.8bar.

Đầu tưới MP Corner Hunter

300,960
 • Bán kính: 2.5 - 4.5m; góc tưới 45º-105º;
 • Áp lực đề nghị : 2.8bar.

Đầu tưới Hunter MP800SR-360 Hunter

300,960
 • Bán kính: 1.8 - 3.5 m;
 • Góc tưới 360º;
 • Áp lực đề nghị : 2.8bar

Đầu tưới MP Strip MPSS530 Hunter

300,960
 • Tưới cạnh bên, 1.5 x 9.1m;
 • Áp lực đề nghị : 2.8bar.

Đầu tưới MP Strip MPRCS515 Hunter

334,400
 • Tưới góc phải, 1.5 x 4.6m;
 • Áp lực đề nghị : 2.8bar.

Đầu tưới MP Strip MPLCS515 Hunter

334,400
 • Tưới góc trái, 1.5 x 4.6m;
 • Áp lực đề nghị : 2.8bar

Đầu tưới MP 3500-90 Hunter

300,960
 • Bán kính: 9.4 - 10.7m; Góc tưới 90º - 210º
 • Áp lực đề nghị : 2.8bar.

Đầu tưới MP 3000-360 Hunter

300,960
 • Bán kính: 6.7 - 9.1m; Góc tưới 360º;
 • Áp lực đề nghị : 2.8bar.

Đầu tưới MP 3000-210 Hunter

300,960
 • Bán kính: 6.7 - 9.1m; Góc tưới 210º - 270º
 • Áp lực đề nghị : 2.8bar.

Đầu tưới MP 3000-90 Hunter

300,960
Bán kính: 6.7 - 9.1m; Góc tưới 90º - 210º Áp lực đề nghị : 2.8bar.

Đầu tưới MP 2000-360 Hunter

300,960
 • Bán kính: 4 - 6.4m; Góc tưới 360º
 • Áp lực đề nghị : 2.8bar.

Đầu tưới MP 2000-210 Hunter

300,960
 • Bán kính: 4 - 6.4m; Góc tưới 210º - 270º
 • Áp lực đề nghị : 2.8bar.

Đầu tưới MP 2000-90 Hunter

300,960
 • Bán kính: 4 - 6.4m; Góc tưới 90º - 210º
 • Áp lực đề nghị : 2.8bar.

Đầu tưới MP 1000-360 Hunter

300,960
 • Bán kính: 2.5 - 4.5m; Góc tưới 360º
 • Áp lực đề nghị : 2.8bar.

Đầu tưới MP 1000-210 Hunter

300,960
 • Bán kính: 2.5 - 4.5m; Góc tưới 210º - 270º
 • Áp lực đề nghị : 2.8bar

Đầu tưới MP 1000-90 Hunter

273,600
 • Bán kính: 2.5 đến 4.6m
 • Lưu lượng: 0.61 đến 3.25 lít/phút
 • Dải áp suất làm việc: 1.75 đến 3.75 bar; 175 đến 375 kPa
 • Lượng nước tưới: 10 lít/m2/giờ