Đà Nẵng Agri » van lấy nước nhanh rainbird

Hiển thị kết quả duy nhất

Van lấy nước nhanh

1,635,517
  • Áp lực: 5 to 125 psi (0,35 tới 8,63 bar).
  • Tốc độ dòng chảy: 10 to 125 gpm (2.27 tới 28.38 m³/h; 37.8 tới 473 l/m).
  • Tốc độ dòng chảy của 33-DNP, 44-NP and 5-NP : 10 tới 70 gpm (2.27 tới 15.89 m³/h; 37.8 tới 265 l/m)