Đà Nẵng Agri » van hvf

Hiển thị kết quả duy nhất

Van điện từ HV và HVF

  • Điện từ 24 VAC 50/60 Hz (chu kỳ / giây)
  • Dòng vào: 0,290 A ở 60 Hz
  • Giữ dòng điện: 0,091 A ở 60 Hz
  • Điện trở cuộn dây: 70-85 Ohms (40 ° F – 110 ° F)