Đà Nẵng Agri » van điện từ PGV

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Van điện từ PGV-201-B Hunter

3,587,760
Lưu lượng: 0.05 – 34 m3/h Dải áp suất hoạt động: 1.5 – 10 bar

Van điện từ PGV-151-B Hunter

2,922,480
Lưu lượng: 0.05 – 34 m3/h Dải áp suất hoạt động: 1.5 – 10 bar

Van điện từ PGV – ASV Hunter USA

  • Lưu lượng: 0.05 – 9 m3/h
  • Dải áp suất hoạt động: 1.5 -10 bar

Van điện từ PGV-101G-B Hunter

918,720
Lưu lượng: 0.05 – 34 m3/h Dải áp suất hoạt động: 1.5 – 10 bar