Đà Nẵng Agri » Van điện từ ICV-FS

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Van điện từ PCZ

  • Lưu lượng: 0.12 – 3.3 m3/h
  • Dải áp suất hoạt động: 1.4 – 8.0 bar

Van điện từ IBV

  • Lưu lượng: 0.06 – 68 m3/h
  • Dải áp suất hoạt động: 1.5 -15 bar

Van điện từ ICV-FS

  • Lưu lượng: 0.02 – 68.13 m3/h
  • Dải áp suất hoạt động: 1.5 -15 bar