Đà Nẵng Agri » tưới nhiều van

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Béc phun 1300 AF Rainbird

63,552
  • Lưu lượng: 1,0 đến 2,3 gpm (3,6 đến 8,4 l / m).
  • Khoảng cách: 1 đến 3 feet (0,3 m đến 0,9 m).
  • Áp suất: 10 đến 60 psi (0,7 đến 4,1 bar) ².

Béc phun xoè HE-VAN 8

187,829
  • 6 đến 8 feet (1,8 đến 2,4 m)
  • Áp suất 15-30 psi (1,0 đến 2,1 bar)
  • Áp suất tối ưu 30 psi (2.1 bar)